logo-2
Guestbook_Np1

Aktualizováno:

22. ledna 2015

BuiltWithNOF
SM 2002

sm20020202 je modul určený k vytváření map rozšíření jednotlivých druhů. Je spustitelný buď z programu FAUNA 2002 nebo samostatně. Pro vykreslování nálezů do mapek využívá databázi FAUNY 2002. S programem je dodáváno velké množství připravených map a další je možno průběžně stahovat z těchto www. Uživatel si ovšem může vytvářet libovolné mapy dle vlastní potřeby.

 

 

Novinky oproti verzi SM 2000:
- možnost importu a exportu jak rastrových map ve formátu *.BMP, tak vektorových map ve formátu *.WMF a *.EMF.
- různé možnosti a volby pro vykreslování sítě,
- rozlišení nálezů dle zvolených kritérií odlišnými symboly,
- různé způsoby vykreslování nálezů včetně statistického zpracování dle četnosti výskytu na jednotlivých lokalitách:

mapa0102mapa0202

- možnost umístění názvu druhu do libovolného místa obrázku,
- možnost vkládání dalších grafických prvků a textů.

SM 2002 je standardně součástí programu FAUNA 2002 a není samostatně prodejný.

s-tom0202
s-tom-h02