logo-2
Guestbook_Np1

Aktualizováno:

22. ledna 2015

BuiltWithNOF
Program / Software

CR 

FAUNA 2011 - česká verze
Stáhněte si soubor:
Fauna21108cz.msi

Podporované systémy:
Windows 2000, Windows XP, WindowsVista a Windows 7

Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor a zvolte "Nainstalovat". Pak již postupujte dle pokynů instalačního průvodce. Pokud si nejste jisti, ponechte originální nastavení.
Návod pro práci s Faunou najdete v helpu, který je přístupný z menu Fauny, i z hlavního menu Windows. K odinstalaci použijte standartní tlačítko "Přidat/Odebrat Programy" v záložce "Nastavení".

V případě, že budete mít se stažením problémy, kontaktujte nás, rádi Vám zašleme program na CD.
_________________________________________________________
Po instalaci se bude program chovat jako DEMO. Počet zápisů bude limitován číslem 50 a některé funkce jako Tisk a Export dat budou blokovány.
Pokud se rozhodnete pro nákup plné verze, spusťte Registrační utilitu z Menu Fauny a postupujte podle pokynů, které Vám program bude udílet. Ceny najdete v Ceníku.
_________________________________________________________
FAUNA 2011 - česká verze - servis
21.VIII.2014
FauPatch-07 - nejnovější opravný balíček pro Faunu 2011.
Tento soubor stáhněte, uložte do adresáře s Faunou a spusťte.
Tato oprava řeší některé nově objevené problémy, zejména editaci pole typu “dlouhý text” a mazání atributů v DBU.
Všechny další doposud známé chyby v programu budou automaticky opraveny.

FAUNA 2010 - česká verze
Stáhněte si soubor:
Fauna2010cz.msi

FAUNA 2010 - česká verze - servis
20.III.2011

FauPatch-22 - nejnovější opravný balíček pro Faunu 2010.
Tento soubor stáhněte, uložte do adresáře s Faunou a spusťte.

VB

FAUNA 2011 - english version
Download file:
Fauna2011en.msi (coming soon)

Supported systems:
Windows 2000, Windows XP, WindowsVista a Windows 7

Click right mouse button on the file and choose "Install". Then continue after suggestions of the install wizard. If You are not sure leave the original settings.
User’s manual for Fauna You will find in the Help file which is accessible from the main menu of Fauna and also the main menu of Windows. For uninstall use standard procedure "Add/Remove Programs" in the fold "Control panels (settings)".
In case of some problems with downloading, please contact us, we will send You the program on CD.
_________________________________________________________

After the installation the program will work in DEMO mode. Number of records will be limited to 50 and some functions like Print end Data Export will be disabled.
For buying the full version run the Register Utility from the Fauna Menu and follow the instructions.
Prices please see in the Pricelist.