logo-2
Guestbook_Np1

Aktualizováno:

22. ledna 2015

BuiltWithNOF
O nás... / About Us...
Placeholder  Image

RNDr. Pavel Krejčíř, Ph. D.
CR 
Narozen 17. listopadu 1969 v Mladé Boleslavi. Vystudoval Matematicko - fyzikální fakultu UK. Zabývá se matematickou analýzou a statistikou. Pracoval několik let ve Výzkumném ústavu jaderných zařízení v East Killbridu ve Skotsku. Později jako vědecký pracovník v IVVM při ČAV. V současnosti pracuje pro společnost INTERGRAPH. Jako majitel vlastní softwarové firmy je často pod tlakem svého bratra nucen programovat různé programy pro výzkum hmyzu. Je ženatý, otec dvou dětí, žije v Praze.
Záliby: programování, hra na různé hudební nástroje, parní lokomotivy, syn Toníček, dcera Liduška

VB Born 17th November 1969 in Mlada Boleslav. Gratuated on The University Carolinas in Prague. Interested in mathematic analysis and statistics. Worked several years in Nuclear Research Institute, East Killbride, Scotland. Lately worked as research worker in The Czech Academy of Science. Presently is working for the INTERGRAPH company.
In cooperation with his brother develops different applications for insect research.
Married, father of two children, lives in Prague.
Hobbies: programming, musical instruments playing, steam locomotives, son Tony, daughter Lily

Placeholder  Image

Ing. Miloš Krejčíř
CR Narozen 6. října 1964 v Mladé Boleslavi. Vystudoval Strojní fakultu VŠST v Liberci. Po ukončení studia pracoval jako programátor ve firmě Sellier & Bellot, nyní je zaměstnán jako konstruktér ve firmě Viking-Mašek. Svého mladšího bratra často nutí k tomu, aby podle jeho nápadů programoval různé programy pro výzkum hmyzu. Je ženatý, má tři děti, žije ve Vlašimi.
Záliby: brouci, hra na kytaru, letadla, syn Miloš a dcery Hanka a Barča

VB Born 6th October 1964 in Mlada Boleslav. Gratuated on The Technical University in Liberec. After finishing study worked several years in the Sellier & Bellot company as a programmer. Presently is working as a chief designer in the Triapex co. ltd.
In cooperation with his brother develops different applications for insect research.
Married, father of three children, lives in Vlasim.
Hobbies: beetles, guitar playing, airplanes, son Miles, daughters Hana and Barbara