logo-2
Guestbook_Np1

Aktualizováno:

22. ledna 2015

BuiltWithNOF
Novinky / News

CR FAUNA 2011

Fauna 2011, co už nová verze obsahuje:

Modul DBU
- databázové nástroje, pomocí nichž je možno:
  - přidávat, ubírat a editovat systémové jednotky (rod, druh, okres ...)
  - vkládat vlastní ikony pro celou jednotku.
  - přidávat a upravovat atributy k systému, nálezům a literatuře. Čili vedle položek
   jako rok, měsíc, den, je možno definovat vlastní, například teplota vzduchu.
  - importovat data z nejrůznějších zdrojů (XLS, TXT, RTF)

FAUNA
- obrázky v hlavičce karet druhů a karet lokalit je možno zobrazovat v libovolné velikosti
- vykreslování nálezů v mapách je možno provádět podle libovolných kritérií
  - rozlišování nálezů dle atributů. Nyní je možno definovat atribut (například rok/datum nálezu, ale i cokoli jiného),
   a v rámci  tohoto atributu intervaly, dle kterých se budou jednotlivé nálezy vykreslovat tak, aby byly bervně nebo stylově odlišené.

Fauna 2011, co připravujeme na později:

Verze 2.0.12 (plán druhé až třetí čtvrtletí 2012)
- transformace souřadnic. Přibude nástroj na výběr, případně tvorbu, souřadných systémů pro zobrazování map.
- popisky k sítím. V dialogu pro definici sítě přibude možnost definovat také rozmístění popisků k síti.

Verze 2.0.13 (plán někdy 2013)
- další datové zdroje. Kromě databáze MS Access by se rozšířila možnost skladování údajů v dalších databázových systémech, zřejmě MS SQL, Oracle a možná MySQL, PostgreSQL nebo Interbase.
- 64 bitová verze Fauny. V podstatě jsme schopni vyrobit 64 bitovou verzi hned, ovšem bez jiných databází to postrádá smysl, jelikož pro MS Access neexistuje 64 bitový ovladač a patrně nikdy existovat nebude.


Fauna 2011 - servis:

Současná verze je 2.0.11, patch number 5, tedy celé číslo verze je 2.0.11.5 - poslední číslo bude narůstat s kritickými opravami. U dalších verzí bude narůstat číslo předposlední. Patch neboli Záplatu najdete opět v sekci Ke stažení.


Fauna 2010 - servis:

Současná verze je 2.0.10, patch number 22, tedy celé číslo je 2.0.10.22. Poslední. Patch neboli Záplatu najdete v sekci Ke stažení.

Pro uživatele programu Fauna 2010 kteří pracují s řádem Heteroptera jsme připravili databázi pro území České republiky a Slovenska. Najdete ji také v sekci Ke stažení.

Pro uživatele programu Aves 2002 kteří se rozhodnou přejít na program Fauna 2010 jsme připravili databázi ptáků vyskytujících se na území České republiky a Slovenska. Najdete ji rovněž v sekci Ke stažení.